MASTER’S STUDIES


- [232191-0006] European Union Internal Market (IB) (conducted in English)

- [220360-0006] Ekonomiczny wymiar rynku wewnętrznego UE (conducted in Polish)

- [220350-0006] UE jako podmiot międzynarodowych stosunków gospodarczych (conducted in Polish)

- [235170-0006] Regionalne ugrupowania integracyjne (conducted in Polish)

- [235171-0006] Regional Integration Agreements (Trade) (conducted in English)

- [290002-0006] Seminarium magisterskie (Master's seminar)

Copyright by Aleksander A. Ambroziak