BACHELOR’S STUDIES


- [121150-0006] Rynek wewnętrzny UE (conducted in Polish)

- [121159-0006] Rynek wewnętrzny UE (e-learning) (conducted in Polish)

- [121151-0006] EU Internal Market(conducted in English)

- [121158-0006] EU Internal Market (e-learning) (conducted in English)

- [131410-0006] Polska w Unii Europejskiej (conducted in Polish)

- [131419-0006] Polska w Unii Europejskiej (e-learning) (conducted in Polish)

- [131411-0006] Poland in the European Union (conducted in English)

- [131418-0006] Poland in the European Union (E-learning) (conducted in English)

- [130599-0006] Pomoc publiczna w Unii Europejskiej (e-learning) (conducted in Polish)

- [130570-0006] Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej (projekt) (conducted in Polish) -

Copyright by Aleksander A. Ambroziak